Zmieniamy oblicze kolejowego świata

Jeszcze kilka lat temu parowozy prowadziły na liniach węzła wolsztyńskiego pociągi planowe, w których składzie kursowały zielono-białe i niebiesko-żółte współczesne wagony. Parowóz Pm36-2 pomalowany był w jarmarczną zieleń (od 1999 roku), która w żadnym względzie nie odpowiadała prawdzie historycznej. Parowóz ten częściej niż „Piękną Heleną” nazywano wówczas „Zieloną Żabą”. Obłudnie przedstawiono taki stan rzeczy jako „podróż w czasie”…

TPWP stoi na straży merytorycznej poprawności estetyki taboru wykorzystywanego w ruchu pociągów parowych. Choć mało kto wierzył w nasz sukces, postanowiliśmy w 2008 roku rozpocząć walkę o przemalowanie wagonów typu 120A i serii Bhp w barwy oliwkowe – historyczne. Akcja „Kolej z dawnych lata atrakcją Wielkopolski” zwróciła uwagę na istniejący od dawna problem. Dzięki wsparciu kilku tysięcy miłośników kolei (listy podpisów) i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, po długiej i ciężkiej batalii ze spółką PKP Przewozy Regionalne udało się przekonać jej władze do wydania odpowiednich decyzji. Od lutego 2009 w składach pociągów z parowozami pojawiają się oliwkowe wagony 120A („Bonanza”), a od maja 2009 również zestaw piętrowy Bhp. Przemalowane dzięki naszej akcji wagony wystąpiły także na wielu imprezach kolejowych m.in. w Chabówce, Szczecinie, Górze i Miejskiej Górce, Czarnkowie, Świątkach świadcząc tym samym o trafionym pomyśle.

Pm36 „Piękna Helena” od 2010 roku prezentuje się w nowej, eleganckiej oliwkowej szacie przypominając o najlepszych tradycjach polskiego malowania parowozów pośpiesznych. Jesteśmy przeciwni bylejakości w kwestii malowania taboru muzealnego i turystycznego!

Parowozy wracają na szlak!

Dzięki naszej interwencji zakończonej ostrą reakcją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w 2009 roku wprowadzono korektę w rozkładzie jazdy pociągów na linii Poznań – Wolsztyn. Zakładał on przerwę w kursowaniu parowozów w okresie wakacji letnich, co było pozbawione sensu i logiki. W szczycie sezonu turystycznego setki Poznaniaków odbyły podróż parowym pociągiem na zwiedzanieunikalnej w skali światowej atrakcji, jaką jest niewątpliwie Parowozownia Wolsztyn.

Chcesz nas lepiej poznać? Poczytaj:

© TPWP 2021. Strona używa plików cookies. Polityka prywatności zawiera więcej informacji o cookies. Design & Development: Michał Pawełczyk